1. A. Stiksma e.a.: Anderen het dorp van de Moeshappers.
2. Anderen, dorpsomgevingsplan.
3. G. van Veen: Kolmees nestkas 2012.
4. J.R.W.Sinninghe: Drentsch sagenboeek.
5. Kasboek van smederij Regien.
6. M.Westmaas: De Dentsche Aa. Fotoboek.
7. Stroomdallandschap Dreentscha Aa, een arcadisch pronkstuk tussen Assen en
Groningen.
8. De landbouw in het Stroomdallandschap Drentsche Aa.
9. J.E, Ennik: De nederzetting Assen tot 170..
10. H.J. van Dorsser: Anloo, een sociaal-geografisch referaat.
11. 100 jaar Rijksarchiefgebouw Assen.
12. Rondom de Magnuskerk te Anloo. Schilderijen expositie 2015.
13. H.B. Demoed: Mandegoed-schandegoed. De boermarke.
14. Eext van ’t Haltie tot ’t Wit.
15. B.Boivin: Drents boerboek. 7000 jaar boerderij en landschap.
16. J. en D. Keur: The deeply rooted.
17. J. en D. Keur: Diep geworteld.
18. B. Jonker: Handmerken in Drenthe.
19. E.L. van Olst: Uilkema. Een historisch boerderijonderzoek in Nederland
20. Th. Spek et al.: Landschapsbiografie van de Drentsche Aa.
21. Kadastrale atlas van Gieten.
22. C.F.Rosenboom: Een wandeling door 75 jaar zzuivelgescchiedenis.
23. Kadastrale atlas van Rolde.
24. Inventaris op oude boerderijnamen in Drenthe.
25. J.G.N.Renaud: Oude ambachtskunst.
26. Landelijke bouwkunst in Drenthe.
27. Zondagsschoolboek van Hillie en Jannie Udding.
28. H. van Lunzen: Waarheen werden de boeren geleid? 1936-1945.
29. Groningen en Drenthe in de opgang!
30. Expeditie Prehistorie. Geopark De Hondsrug.
31. Historisch Anloo: Vezamelbundel 2014.
32. A. Drint en H.M. Luning: De Joodse begraafplaatsen in Drenthe.
33. De canon van Annen 1309-2009.
34. De canon van Drenthe.
35. M.W.J.M. Broekmeijer: Alarm…….Starten! De oorlogsverrrichtingen van ons
Luchtwapen.
36. Bewogen jarem. 75 jaar NBvP, Vrouwen van Nu.
37. Plakboek K.B.Kluivingh/
38. Idem tweede deel.
39. H.Tupan: Het spinmaal en de spinnerij in Drenthe.
40. H.W.v.d. Dunk: Speurtocht door de eeuwen.
41. S.J.v.d. Molen: 1700 jaar,een eigen kijk op boerderijen.
42. A.K. Mulder: Ald ark/ Oud gereedschap.
43. Programma Oostermoer Eext 1979.
44. H.J. Versfelt: De atlas van Huegenin.
45. H.C. van Duckum: Willem Emmens.
46. NBEL Drentsche Aa.Beheer, inrichting en ontwikkeling.
47. Nieuwe Drentse Volksalmanak.
Hierin: Dolken in en dal. Depotvondst in Anderen.
50. Landschapsvisie Drentsche Aa.
51. Brinkenboek.
52. Luchtfotoatlas.
53. K.P. Timmer: Het is oorlog. Militairen uit Gieten 1940.
55. Gedenkboek Drentsch Landbouw Genootschap.
56. Het Landrecht van Drenthe 1614.
57. Het ijzelboek 1987.
58. A.Stiksma en H.A. Hilbrands: Vensters op Anderen 2017.
59. Rooksignalen vanaf het boerenerf. Stookhokken.
60. Dorpsomgevingsplan Anderen. 2 delen.
61. Dorpen in beweging. Hierin M.Wielinga: Anderen.
63. Stroomdallandschap Drentsche Aa.
66. Etstoel Anloo 1987.
67. J. van Lier: Hedendaagsche historie van het Landschap Drenthe.
68. S.J. de Laet: De voorgeschiedenis der lage landen.
69. H.C. van Dockum: Van nieuwjaarsmorgen tot oudjaarsavond in Drenthe.
70. H. Vonk: Drenthe in grootvaders tijd.
73. Drenthe in foto’s.
78. L. de Jong: De Drentse boerderij.
79. Idem deel twee.
80. In de bodem van Drenthe. Geologische gids.
83. H.J. Vonk: Dit land van hei en hunebedden.
84. J.C. Wessels-Nijenhuis: Proemenkreuze. Recepten.
86. S.J. v.d.Molen: Het Drentsche boerenhuis een zijn ontwikkeling.
89. H.J. Prakke: Deining in Drenthe.
94. W.J. Hagoort: Plaatsnamen in Drenthe.
96. L. Koops: Omzien in weemoed.
97. K.v.d. Kley: Het Drentse volskarakter.
98. J. Zwolle: Een wandeling door het Stroomdallandschap.
99. J. Craandijk: Een wandeling door Groningen en Drenthe.
104 E.J.Th.A.M. v. Emstede: Van patronymica en geslachtsnamen in Drenthe.
107. Air photography and Celtic field research in the Netherlands. 2 delen.
110. J.A. Niemeijer: Kent U Drenthe ook zo?
111. J. van Ginkel: De jeneverbes.
112. Atlas van historische topografie in Drenthe.
113. Dorp en landschap. Drenthe toen en nu.
114. De Nederlandse musea.
116. Biografie van het Rolder diep.
119. Samen voor Drenthe. Natuur en landschap. 2 delen.
121. M.Dendermonde: Hoe wij het rooiden. De Avebe.
123. De schoonheid van Drenthe.
124. I.H.J. Vos: Zoo is Drenthe.
125. B. Ebeling: Geschillen over het Drostambt van Drenthe.
127. Drents boerenleven van bronstijd tot middeleeuwen.
132. J.A. Verduin: Bevolking en bestaan in het oude Drenthe.
137. B. Boivin: Wandeltocht het Bijvoetpad.
137. A. B. Boivin: Wandeltocht Oost van Assen.
138. H. Lanjouw: Dagvlinders van de Drentse Aa.
139. H. Lanjouw: Planten van de Drentsche Aa.
140. Van kruudmoes en kniepertjes.
141. Verborgen hout: Hagenend 3.
144. De Broekstreek .
145. Oudemolen. Een dorpje aan de Drentsche Aa.
151. M.C.A. Meischke: Boerenwagens
154. 150 jaar kerkgeschiedenis Eext e.o.
161. Nederlamdsche volkskunde.
162. Idem Groningen.
163. Idem Drenthe en Overijssel.
164. Weekend weg. Kameraden 1993-2003.
166. 220 jaar geschiedenis Assen.
167. Loon deur de jaoren hen.
168. Johannes Tonckens 1834-1908.
169. W.v.d. Sanden: Reuzenstenen op de es. Rolde.
172. Canon van Groningen.
174. H.Bergman-Beins: Drentsche volksoverleveringen.
178. Th.H. Haddering: Drents woordenboek.
179. Th.Spek et al: Van Jeruzalem tot Ezelsakker.
182. A.G.Lieuwes: De Noordooster lokaal in de gemeente Borger.
183. Het Landrecht van Drenthe. 1718.
184. Paarse pracht. Heidelandschappen van Drenthe.
185. L. Koops: Een wereld van verschil.
189. Mens en mammoet. Orvelte.
190. Naober, jaargang 5 nummer 1.
191. M. Pott:: Aardrijkskundig woordenboek van Nederland.
192. H. Vonk: Zwerven rond de Drentsche Aa.
194. J.J. Butler: Nederland in de Bronstijd.
195. J. Jans: Langs oude drentse boerderijen.
198. 100.000 jaar wonen en werken in Drenthe.
199. De E-s van Eext.
201. R. Visser: Hier in Holland.
204. Landschapsgeschiedenis van de Strubben/Kniphorstbos.
205. Docentenhandleiding kwartetspel 2012.
206. Keuterijen in Drenthe.
207. Anloo in het landschap Drenthe.
208. Boivin/Elerie: het Drentse landschap tekenend.
209. H.J. Homan: De boermarke van Eext tot 2000.
210. Atlas van Historisch Topografische kaarten van Drenthe.
211. Ao Anloo, 13 drentse dorpen onder een noemer.
212. Rondje Donderen.
213. G. H. Kocks: Woordenboek van de Drentse dialecten.
214. idem
217. G. Buist: Balloo, het mag mij nog heugen.
218. De brink rond Annen rond de brink.
219. Th.Holleman: Nederland in de prehistorie.