Het bestuur van de Stichting Historie Anderen bestaat uit Caroline de Jong (voorzitter) en Age Stiksma (penningmeester/secretaris).

U kunt ons bereiken via ons mailadres bestuur@stichtinghistorieanderen.nl of op ons postadres:

Stichting Historie Anderen
p/a Aletta Jacobsweg 24
9408 AM  Assen

Onze stichting is in 1992 opgericht en staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41019738.