Het bestuur van de Stichting Historie Anderen bestaat uit Caroline de Jong (voorzitter), Age Stiksma (penningmeester/secretaris) en Fenneke van der Schuur (bestuurslid).

Voor vragen of informatie kunt u Caroline bellen op 0592-865660 of 06-24286489 (ook voor sms/whatsapp). Mailen kan naar caroline_de_jong@hotmail.com en/of  a.stiksma39@outlook.com.

Ons postadres:

Stichting Historie Anderen
p/a Aletta Jacobsweg 24
9408 AM  Assen

Onze stichting is in 1992 opgericht en staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41019738.