In verband met Corona delen we elke maand een berichtje voor de historisch-geïnteresseerde dorpsgenoten!  Deze keer een aantal oude rijmpjes uit de periode 1878-1912 over mensen uit Anderen.  De personen waar het over gaat zijn al lang geleden overleden.

De rijmpjes zijn geschreven door Jans Speulman.  Hij is geboren in 1897  en gestorven in 1989 en heeft het grootste deel van zijn leven aan Oldend 10 gewoond. Jans stond er om bekend dat hij vaak rijmpjes maakte over zijn dorpsgenoten. Zelfs als het ging om personen die leefden voordat hij werd geboren en hij het alleen van horen en zeggen wist.  Het liefst ging het rijmpje over bepaalde eigenschappen of bepaalde gezegdes van die personen. Hij droeg de rijmpjes dan voor op bruiloften en andere gelegenheden.  Niet iedereen was blij met zijn voordrachten maar de meeste toehoorders accepteerden zijn werk.

=================================

Roelf Speulman hef zun dikke bos haor.

(Roelf was Jans vader)

Meester Laarman zeg: ‘Dat is niet waor.’

(Een vast gezegde van onderwijzer Laarman, 1892-1897)

Hi le re hei le re joep joep (2x)

(Gezongen tussentekst)

Rieks Piel har een dik zwart peerd.

(Rieks woonde aan Oldend 14)

Maor ol Hillegie is gien cent meer weerd.

(Hillechien, Rieks vrouw was ziekelijk †1878)

Berend Jansen is een dikke boer.

(Berend huurde Oldend 18 per 1898)

Ol Jan Kniep kek altied zoer.

(Boer op Veenvoort 5 per 1889 tot 1915)

Soechies mot woont aan de es.

(Soechies is bijnaam voor bewoners Hagenend 3, mot is een stevige vrouw.)

Geert Hollander was van Aandern de nes.

(Boer, veearts, wonderdokter van Hagenend 5.  Hij was de nestor, †1912, 96 jaar oud.)

Jan Jobing woont an de brink.

(Boer op Oldend 1)

Reinder Lesschen har ’n deur-tingelink.

(Boer-winkelier van Hagenend 2 en per 1932  ’t Loeg 3 1907-1969)

Docters slachtte een dikke vette koe.

(Vermogend eigenaar, boer ’t Loeg 5)

Gooit schepers Janie de botten toe.

(Vrouw van Kornelis Meertens, die ook wel herder was, Nijend 1, de Scheperij , 1912 afgebroken en school gebouwd.)

Schepers Janie was weer zo rad.

Gooi Arends Mettie d’r mit veur ’t gat.

(Boerin getrouwd met Aart Dekker, woonden aan Nijend 5 tussen 1901 en 1908.)

Peter Oostra die joeg altyd met een lange woagen

(Boer, caféhouder, imker Nijend 2 1893-1921.  Gebruikte een langwagen als vervoer.

En Hendrik zyn Stoffer zee; ‘Wat kost je wel niet zu’n woagen?’.

(Stoffer is Christoffer de Bie, zoon van Hendrik de Bie, ’t Loeg 7, 1898-1930)

Heinen zee: ‘Dar mot je niet naor vraogen!’.

(Waarschijnlijk Jan Boerma van ’t Loeg 4, 1897-1902, het huidige Heinenhoes.)

Job-oom was ’n sterke man.

As ie op Zuudlaordermarkt was en hie klapte met de zwiep, dan dreunden in Aandren de glaozen der van.

(Vermoedelijk gaat het hier over Jacob Hofsteenge, of Jacob Lesschen ?)

Old Berend-oom haar ’n stok met ’n knop der op. (Berend de Bie van Veenvoort 4, een beetje deftige man?)

As ie de kou d’r mit sloeg har ie ’n deuk in de kop.

Onderstaand rijmverhaaltje gaat over een knecht van Geertje Docters-Homan( †1901) van ’t Loeg 5.  Hij kreeg van haar opdracht een nieuwe proppaal te maken. Een proppaal was een vrij grote paal waaraan je een hek kon bevestigen.

Dat was een grote opgave.

De knecht zocht in de omgeving wel 3 dagen naar een geschikte boomstam. Die vond hij niet of hij vond het te veel werk. Hij stal daarom een paal van een weiland van de buurman.  Maar die diefstal kwam natuurlijk snel uit.

Daogs nao tweide Pinksterdag mos ien ’n proppaol haolen.

En daordeur kwam ie an ’t dwaolen.

En ie har niet in de gaoten dat ie dan sien betrekking daorom mus verlaoten.

Dree daogen leup e in het rond.

En nog dat e gien boer meer vond.

Toen mus e wiederkommen en kwam e bie sien boerinne weer an.

En sprak: ‘Har ik dit maor neet gedoan.’

‘Ik wil weer bij je wonen.’

Zie zee: ‘Prop, as ie nog ienmaol steelt, krieg je wat op jun kop!