In verband met Corona delen we elke maand een bericht in ons dorpsblad “het Moesblad”. Uit het Moesblad van november 2020: een samenvatting van het artikel van J.R. Beuker uit de Nieuwe Drentse Volksalmanak 2017.


Dolken 1, 2, 4 en 5

Eén van de meest opmerkelijke prehistorische vondsten in Drenthe is zonder twijfel de vondst van acht vuurstenen dolken die op één plaats, in depot, bij Anderen zijn gevonden. De dolken zijn gevonden tussen 1953 en 1963 op een perceel ten noordwesten van Anderen grenzend aan het Scheebroekerloopje.

Dolk 3 (verdweden)
Dolken 6, 7 en 8

De dolken zijn gedateerd op de periode rond 2.000 jaar voor Christus, de tijd van de Klokbekercultuur (dit was ca. 2.000 jaar na de hunebedbouwers) De mensen van de Klokbekercultuur begroeven doden met een hoge sociale status in grafheuvels. Men leefde van veeteelt en akkerbouw en men woonde met het vee onder één dak. Nederzettingen waren niet groter dan 2-4 boerderijen. Een schatting van de bevolkingsomvang van Drenthe in die tijd komt uit op ca. 4.500 personen.

De dolken zijn afkomstig uit de streek langs de Oostzeekust in Noord-Duitsland of Zuid-Denemarken. Ze zijn niet ter plaatse gemaakt. Het bijzondere aan de dolken is dat ze geen punt hebben en dat ze niet gebruikt zijn. Vergeleken met vergelijkbare vondsten zijn ze ook heel lang. Mogelijk waren ze niet bedoeld als wapen maar als statusobject of misschien zelfs alleen om ze te gebruiken als offergave.

Ook is het bijzonder dat er 8 dolken bij elkaar, een depot, is gevonden, het enige in Nederland. Het vermoeden is dat ze daar met opzet zijn gedeponeerd en dat ze zijn bedoeld als rituele offergave. Ook omdat ze in een nat moerassig stuk grond hebben gelegen.

De dolken van Anderen behoren tot de absolute top van de Drentse archeologie. Het is jammer dat het depot niet compleet is. Dolk 3 is verdwenen, maar ook ontbreken er grote delen van vier dolken. De ontbrekende delen zullen hoogstwaarschijnlijk nog op de vindplaats aanwezig zijn. De dolken zijn in handen van 4 particulieren, alleen dolk 5 is in bezit van het Drents Museum.