Omdat we momenteel geen lezing-avonden en tentoonstellingen kunnen organiseren, delen we graag wat berichtjes in het Moesblad en onze website voor de historisch-geïnteresseerde dorpsgenoten!

Onlangs vonden wij wat oude krantenartikelen die over Anderen gaan.  Onder andere het artikel hieronder uit 1852, dat verslag doet van het ‘moeshappers’-gebruik ter verwelkoming van nieuwe inwoners. Zo zijn de bewoners van ons dorp aan de bijnaam ‘Moeshappers’ gekomen. (moes is boerenkool).

Gasselte 1 Mei.  Gisteren deelden wij er het gezelschap van eenen van hier naar Anderen, gehucht onder Anlo, vertrekkende meijer en de zijnen.  Bij onze aankomst te Anderen vonden wij het geheele huis opgevuld met jonge meisjes (schoonmaaksters), welke de nieuwe woning prijzenswaardig hadden schoon gemaakt; zij stonden aan den ingang der deur, om hunne nieuwe gehuchtsgenooten welkom te heeten.  Doch voor dat deze mogten binnen-treden, moesten zij allen in een moesstengel bijten, welke door de meisjes aan het deur-kozijn was opgehangen; nadat nu allen in het pas ontloken groen hadden gehapt, was de inwijding volbragt en waren onze vorige dorps-genooten moeshappers van Anderen geworden, waaronder ze onder een daverend gelach werden opgenomen.  Een oude boer verhaalde ons, dat dit altoos geschiedde, en dat degene, die weigerde moes te happen, teruggedreven werd, tot zoolang dat hij aan deze formaliteit voldeed; het laatste had hier nog nimmer plaats gehad.  Van hier zegt men, dat de Anderschen den naam van moeshappers hebben bekomen, en wij gelooven ’t gaarne.  NB te Grollo wordt desgelijks met een knol gehandeld.  H…….

Uit onderzoek is gebleken dat het hier de familie Danker uit Gasselte betrof, die destijds de boerderij aan ’t Loeg 15 huurde van de familie Hoenderken.

Wanneer dit gebruik precies is begonnen en is afgeschaft, is niet bekend.